Miesiąc: Czerwiec 2018


Monitoring


Monitoring za pośrednictwem kamer w miejscu pracy jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy pracownicy zostaną poinformowani, że są monitorowani. Kamery nie mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których pracownik może oczekiwać zachowania prywatności. Przy tym musi istnieć usprawiedliwiony cel zainstalowania kamer, a podjęte środki kontroli pracowników powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować w ich życie prywatne. Tyle w największym skrócie. Firma to nie program telewizyjny z ukrytą kamerą, dlatego pracownicy muszą zostać poinformowani o tym, jakiego rodzaju monitoring prowadzony jest w firmie. Czy dotyczy on np. obrazu, dźwięku czy jednego i drugiego. O monitorowaniu należy uprzedzić osoby, które mogą znaleźć się w jego zasięgu. Pracownik powinien wiedzieć, jakie miejsca są monitorowane. Nagrania powinny być przechowywane jedynie przez czas niezbędny dla celów monitorowania, np. stwierdzenia kradzieży i zawsze powinny być chronione przed dostępem do nich osób trzecich. Pracownicy powinni też wiedzieć, po co monitoring w firmie jest instalowany. Może firma zmaga się z plagą kradzieży? Może z wyciekiem ważnych danych? A może chce zwyczajnie ukrócić praktykę wychodzenia pracowników na zbyt długie przerwy na papierosa. Nie można instalować kamer w miejscach, w których pracownik lub inna osoba, np. klient, może oczekiwać zachowania swojej prywatności, np. w przebieralniach, toaletach czy też pomieszczeniach socjalnych. Dla własnego bezpieczeństwa pracodawca powinien uzyskać od każdego pracownika oświadczenie najlepiej na piśmie, że wie on o działającym na terenie firmy monitoringu. Nie ma jednak przepisów dokładnie regulujących zasady rozmieszczania, instalowania i wykorzystywania monitoringu w firmach. Działa jedynie ogólna zasada Kodeksu pracy, która mówi, że pracodawca powinien „szanować godność pracownika oraz innych jego dóbr osobistych”. Praktyka pokazuje jednak, że sądy na ogół uznają filmowanie pracowników bez ich wcześniejszego poinformowania za naruszenie ich dóbr osobistych. Systemy alarmowe, zwane inaczej systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) lub potocznie alarmami, służą do zabezpieczenia danego obiektu przed włamaniem. Typowy system alarmowy składa się z centrali alarmowej, manipulatorów, czujników magnetycznych tzw. kontaktronów, czujek ruchu i sygnalizatora. Dodatkowymi jego elementami mogą być czujki zbicia szyby, zalania wodą, czujki gazu LPG, czadu, dymu. Naruszenie któregokolwiek z czujników wzbudza alarm. System alarmowy może posiadać aplikację mobilną lub moduł GSM i powiadamiać właściciela o zdarzeniach. System może także zostać rozszerzony o moduł napadowy dołączany jako pilot lub ukryty przycisk alarmowy pozwalający na wezwanie ochrony. Systemy alarmowe Asmex są przewodowe lub bezprzewodowe. Stosuje się także rozwiązania mieszane składające się z systemu przewodowego, do którego dołączone są moduły i czujki bezprzewodowe. Aby system przewodowy działał prawidłowo należy połączyć za pomocą kabli wszystkie jego elementy, co wiąże się z koniecznością przeciągnięcia okablowania przez wszystkie chronione pomieszczenia w obiekcie. Najlepiej więc zamontować go wtedy, gdy buduje się nowy obiekt lub gdy planuje się generalny jego remont. Alarmy są niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu.